Aktualności

Wszystkie firmy zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na inwestycje innowacyjne, m. in. na komputery i oprogramowanie, moga korzystać z nowego serwisu www.goit.pl redagowanego przez konsultantów Grupy Boss.

 

 

GRUPA BOSS to "think tank" ekspertów, zespół ludzi prowadzących wspólnie działalność doradczą, szkoleniową i analityczną w pięciu dziedzinach:

  1. Unia Europejska i fundusze UE
  2. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie projektam
  3. Media i komunikacja społeczna
  4. Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz teleinformatyka
  5. Ewaluacja projektow

Grupa Boss działa od roku 2000. Większość naszych ekspertów wykłada również na uczelniach. Specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu projektów, zwłaszcza tych które mogą być dofinansowywane ze środków europejskich.

Pracujemy dla administracji centralnej, samorządów, instytucji publicznych, koncernów międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw. Pomagamy przekształcać idee i pomysły w konkretne przedsięwzięcia oraz pozyskujemy na nie unijne finansowanie.
Zapraszamy do współpracy.

Nasza siedziba.

  ©2005 GRUPA BOSS. All rights reserved